komunitní akční Koalice pro jižní centrální WI, Inc.

založena v roce 1966, Community Action Coalition for South Central Wisconsin, Inc. (CAC) vytvořil a provozoval širokou škálu programů v souladu s naším posláním. CAC aktivně zapojuje všechny části našich komunit do boje za odstranění chudoby. Při vývoji řešení chudoby stavíme na silných stránkách, aktivech a kapacitách lidí a komunit s nízkými příjmy. Náš pětiletý cíle patří pomáhat lidem rozvíjet schopnosti, znalosti a dovednosti nezbytné ke zlepšení jejich ekonomické a sociální okolnosti a zajistit, aby lidé rozvíjet aktiv, která jim umožní posílit jejich ekonomickou budoucnost.

programy / služby

toto je obecný přehled služeb poskytovaných touto CAA. Další informace o programech, které nabízejí ve vašem kraji, získáte přímo od agentury.

 • Energie/Služby
 • Telekomunikační Pomoc
 • potravinová Bezpečnost/životní Prostředí
 • Nouzové Potravinové Pomoci
 • Potravin Spíž Zahrady/CAC Sběrači
 • Výživa Vzdělání
 • Bydlení
 • Přechodné Bydlení/Bezdomovce
 • Platby Nájemného Pomoc
 • Pronájem Programy Pomoci
 • Rodičovství/Podpora Rodiny
 • Oblečení Pomoci

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.