Zákon Sovětského Svazu

Sovětské trestní a občanskoprávní případy se týkají zkoušek, které byly “primarilyofficial šetření o pravdivosti tvrzení a obrany, představoval”. Sovětské právo bylo v tomto ohledu velmi podobné občanskému právu Evropských zemí, jako je Francie a Německo.

trestní případyeditovat

trestní případy se skládaly z předběžného přezkoumání před obžalobou a skutečného soudního řízení. Při předběžném zkoumání sledovatel (nebo “vyšetřovatel”) “vyslýchá obviněného a svědky a zkoumá důkazy”. Obviněný byl před vyšetřením informován o svých právech. Před rokem 1958 byl advokát k dispozici pouze během procesu. Po roce 1958 byl Právní zástupce k dispozici v poslední fázi předběžného šetření po obvinění obviněného. Zkoušející byl zakázáno použití síly by obviněn mohl být omezena na dlouhé trvání: až 10 dnů předtím, než byl obviněn, až 9 měsíců v průběhu předběžného šetření (se souhlasem Generálního Prokurátora) svědectví, aby být použit v soudu byla předložena obviněn. Na sledovatel byl podřízený prokurátor (prokuratura), který byl pověřen stíhání, “‘obecné dohledu o zákonnosti”, a ohlašování nezákonných správních žalob. Obžaloba, která obsahovala předběžné zkoumání, byla u soudu považována za “úřední záznam”.

soud se skládal z profesionálního soudce s 5-termín roku a dva přísedící (soudci z lidu) z populace s 2,5-leté období. Řízení bylo neformální ve srovnání se standardy Spojených států. Soudci nejprve vyslechli obviněné a svědky, poté prokurátora a obhájce, aby potvrdili důkazy v obžalobě. Obviněný a oběť se mohli navzájem nebo svědky vyslechnout. Obviněný byl považován za nevinného, i když ne ve zdravém právním smyslu. Soud rozhodl většinou hlasů. Obviněný nebo prokurátor se mohl odvolat k vyššímu soudu složenému ze tří profesionálních soudců, kteří přezkoumali skutečnosti a zákon. Pokud se prokurátor odvolal, vyšší soud zrušil rozsudek a vazebních případě. Ačkoli rozhodnutí odvolacího soudu bylo “konečné”, vyšší soudy je mohly přezkoumat jako “dohled”. Zde mohl obviněný nebo jeho právní zástupce předložit slipy, ale nemohli se dostavit osobně.

Během soudu, soudce měl další odpovědnost vzdělávat lidi, například odhalování a odstraňování příčin a podmínek, které vedly ke zločinu. Soudci omezovali právní formality na minimum; účelem soudu bylo najít pravdu, spíše než chránit zákonná práva. Ačkoli většina slyšení byla přístupná veřejnosti, slyšení se mohla konat i soukromě, pokud to sovětská vláda považovala za nutné.

Civil courtEdit

Sovětský civilní soudní proces neznamenal vysoký stupeň fyzického zásahu. Během fáze předběžného vyšetřování nedošlo k náhlému zatčení nebo zadržení. Soud byl veden výhradně právním zástupcem a v případě potřeby byl získán pobyt.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.