alaikäisen omaisuuden hankintaa, omistamista ja myyntiä koskeva laki

kiinteän omaisuuden hankinta alaikäisen toimesta

alaikäinen voi hankkia kiinteän omaisuuden eri tavoin. Hän voi hankkia sen perintönä, joko tahdon tai perintölain kautta alaikäisen uskonnon mukaan. Alaikäinen voi hankkia kiinteän omaisuuden myös lahjana. Alaikäinen ei ole pätevä tekemään sopimusta Intian vuoden 1872 Sopimuslain mukaisesti, mutta vuoden 1882 Omaisuudensiirtolain määräysten mukaisesti alaikäinen voi ottaa vastaan kiinteän omaisuuden lahjan ilman huoltajiensa väliintuloa. Käytännön näkökulmasta, koska sopimus kiinteän omaisuuden luovuttamisesta on rekisteröitävä vuoden 1908 Rekisteröintilain säännösten mukaisesti ja koska lahjan antajan on hyväksyttävä kaikki lahjat, jotta ne olisivat voimassa, on suositeltavaa, että lahjan hyväksyy alaikäisen luonnollinen huoltaja alaikäisen puolesta, jotta vältetään kaikki hässäkkä rekisteröintiviranomaisten kanssa. Vaikka alaikäinen voi laillisesti allekirjoittaa kiinteän omaisuuden lahjakirjan,tämä ehdotus tehdään käytännön näkökulmasta, jotta omaisuuden rekisteröinnissä ei viivytettäisi.

vaikka alaikäinen voi ottaa vastaan kiinteän omaisuuden lahjana, mitään rasittavaa lahjaa, josta aiheutuu jonkin verran vastuuta, ei voida tehdä sitovaksi alaikäiselle. Jos alaikäinen kuitenkin suostuu hankalaan lahjaan tultuaan sopimuskelpoiseksi joko nimenomaisesti tai käytöksellään, hän ei voi myöhemmin kieltäytyä antamasta lahjaa.

jos alaikäinen saa lahjan omaisuudesta, jonka arvo ylittää 50 000 Rs: n, tällaisen omaisuuden markkina-arvoa voidaan pitää alaikäisen tulona sinä vuonna, jona omaisuus luovutetaan. Jos lahja kuitenkin saadaan tietyiltä määritetyiltä sukulaisilta, kuten vanhemmilta, äidin-ja isänpuoleisilta sediltä ja tädeiltä sekä isovanhemmilta, lahjat ovat täysin verovapaita alaikäisen käsissä.

alaikäinen voi hankkia myös kiinteää omaisuutta omista varoistaan. Hänen luonnollisen tai laillisen edunvalvojansa on pantava täytäntöön kaikki kiinteän omaisuuden ostoa koskevat sopimukset alaikäisen puolesta, koska alaikäisellä ei ole toimivaltaa tehdä sopimusta. Alaikäisen puolesta toimiessaan edunvalvojan on toimittava äärimmäisen uskollisesti alaikäisen hyväksi.

alaikäisen omistaman kiinteän omaisuuden verotus

koska alaikäinen saa periä, ostaa tai vastaanottaa kiinteän omaisuuden lahjan, hänellä on loogisesti oikeus säilyttää ja nauttia kiinteän omaisuuden hedelmistä. Tuloverolakien mukaan henkilöllä saa olla omatoimisesti kaksi asuinkiinteistöä, joiden verotusarvo tuloverotuksessa on nolla.

eli jos alaikäinen tai hänen perheenjäsenensä käyttää jotakin kiinteää omaisuutta omaan asumiseensa, ei samasta ole syntynyt tuloja. Alaikäisen omistaman kiinteistön voi myös päästää ulos hänen huoltajiensa kautta. Vuokratontilla vuokratuotto on veronalaista sen jälkeen, kun siitä on vähennetty 30 prosenttia vakiovähennyksenä saadusta vuokrasta. Koska alaikäisillä ei yleensä ole aktiivisia tuloja, todennäköisyys, että alaikäinen saa asuntolainaa, on pieni. Jos alaikäinen on kuitenkin lainannut rahaa kiinteistön ostoa, rakentamista, korjaamista tai kunnostamista varten, hänellä on oikeus vaatia verohelpotuksia tällaisesta lainatusta rahasta.

kaikki alaikäisen passiiviset tulot, jotka lasketaan tuloverolain säännösten mukaisesti, on nuijittava sen vanhemman tuloilla, jonka tulot ovat suuremmat ja joita lisätään edelleen, kunnes arvioija toisin määrää. Näin ollen alaikäisen omistaman kiinteistön vuokratulot tai myyntivoitot on lyötävä yhteen vanhemman tulojen kanssa sen jälkeen, kun vähennykset ja vapautukset on sallittu. Alaikäisen tulo on tuloverolain 10§: n 32 momentin mukaan verovapaata enintään 1 500 Rs vuodessa. Eli kaikki tämän ylittävät tulot lisätään vanhemman tuloihin.

alaikäisen omistaman kiinteän omaisuuden myynti ja luovutus

Hinduvähemmistö-ja Holhouslain (Hindu Minority and Holhousship Act, 1956) säännösten mukaan alaikäisen luonnollinen holhooja ei voi myydä tai luovuttaa alaikäisen omistamaa omaisuutta tai osuutta siitä ilman tuomioistuimen lupaa. Luvan saamiseksi alaikäisen edunvalvojan on tehtävä hakemus käräjäoikeuteen. Alaikäisen omistaman kiinteistön myynti edunvalvojan toimesta ilman oikeuden lupaa on mitätöitävissä, jos alaikäinen voi päätyä majuriksi. Se, että kiinteistön myynti tehtiin alaikäisen eduksi ja ylläpitokustannusten kattamiseksi, ei tee myynnistä ipso facto lainvoimaista.

Hinduvähemmistö-ja Holhouslaki vuodelta 1956 rajoittaa luonnollista holhoojaa kiinnittämästä, veloittamasta, myymästä, vaihtamasta tai lahjoittamasta alaikäisen kiinteää omaisuutta ilman tuomioistuimen lupaa. Luonnollisen edunvalvojan on myös hankittava oikeuden lupa alaikäisen omistaman kiinteistön vuokraamiseen kenelle tahansa henkilölle. Korkein oikeus on vahvistanut tämän kannan Saroj v/S Sundersinghin tapauksessa. Selventääkseen, mikä tahansa alaikäisen omistaman omaisuuden kauppa ei ole laitonta tai mitätöntä ab-initio, mutta se on mitätöitävissä alaikäisen tullessa täysi-ikäiseksi, ja sama voidaan jopa torjua kuka tahansa alaikäistä edustava henkilö. Kun siis ostat tai jopa otat vuokralle alaikäisen omistaman kiinteistön, varmista, että alaikäisen luonnollinen huoltaja on saanut tarvittavan luvan tuomioistuimelta, jotta vältetään mahdolliset komplikaatiot tulevaisuudessa.

(kirjoittaja on vero-ja sijoitusasiantuntija, 35 vuoden kokemus)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.