Kommunikatiivisessa tarkoituksessa autismikirjon häiriössä (ASD)

Oletko koskaan ajatellut itseksesi: “mistä tiesin, että lapseni halusi pullonsa?”, “Mistä tiesin, että taaperoni halusi lisää mehua?”, tai ” mistä tiesin, että kouluikäinen lapseni halusi vettä?”Vastaus on, että he osoittivat jonkinlaista kommunikatiivista aikomusta.

mikä on kommunikatiivinen intentio?

lapsesi todennäköisesti itki tai hössötti ja rauhoittui saatuaan pullon. Ehkä taaperosi suuntasi katseensa ja kurotti kohti mehukuppiaan. Kouluikäinen lapsesi todennäköisesti käytti sanoja sanoakseen: “Haluan vettä, kiitos ja kiitos!”Kommunikatiivinen intentio on eleiden, ilmeiden, verbalisaatioiden ja/tai kirjoitettujen sanojen käyttöä viestin toimittamiseksi. Kommunikatiivista intentiota on kahdenlaisia: intentionaalisia ja ei-intentionaalisia.

Mitä eroa on intentionaalisella ja ei-intentionaalisella kommunikatiivisella aikomuksella?

Ei-intentionaalinen kommunikatiivinen intentio on Sanoman viestimistä, joka on automaattista ja toteutuu ajattelematta (spontaani). Intentional communicative intention on tahallinen viestintä viestin henkilölle, onko se kautta eleitä, katse, tai ääntelyä. Edellä mainittu lapsi osoitti ei-intentionaalista kommunikatiivista aikomusta itkemisen kautta ja taapero ja kouluikäinen lapsi osoitti tahallista kommunikatiivista aikomusta katseen, eleiden ja puhumisen kautta.

miten tämä liittyy autismiin?

kommunikatiivisen intentionaalisuuden osoittaminen on usein vaikeusalue lapsille, joilla on diagnosoitu autismikirjon häiriö (ASD). Lapsilla diagnosoitu ASD voi olla vaikeuksia käyttää eleitä, silmä katse, ja / tai sanoja kommunikoida. Lisäksi he eivät välttämättä ymmärrä tai ole tietoisia muille lähettämistään viesteistä. Tämä tekee sen tietämisestä, mitä lapsesi haluaa ja tarvitsee, haastavaa!

Miten voin auttaa autistista lastani kommunikoimaan?

ennakoi viestintämahdollisuuksia: Ennakoi, milloin lapsesi on menossa täytyy kommunikoida-ateria kertaa, päättyy rutiinit, siirtymät, jne. Pyydä heitä viestimään mielekkäällä tavalla siitä, mitä hän haluaa, mallintamalla haluttua käyttäytymistä ja auttamalla lastasi käyttäytymään sen mukaisesti. Kun lapsesi haluaa enemmän mehua, pidä hänen mehua ja malli ja kehottaa heitä sanomaan “enemmän”. Tämä auttaa vahvistamaan sanan “enemmän” voimaa. Jos lapsesi ei vielä tuota sanoja johdonmukaisesti, kannusta häntä tavoittelemaan mehua, osoittamaan mehua, katsomaan mehua tai allekirjoittamaan ‘lisää’.

anna Yhdenmukainen vaste: Vastaa johdonmukaisesti lapsesi sanoihin ja eleisiin. Lapsesi pyyntöjen täyttäminen panee voimaan sen tosiasian, että hänen sanoillaan ja eleillään on voimaa ja että ne johtavat siihen, että hänen tarpeensa ja halunsa tyydytetään. Noudata pyyntöä, vaikka tietäisit, ettei lapsesi todellisuudessa halua sitä. Tämä luo lapsellesi mahdollisuuden käyttää sanojaan (“ei”) tyytymättömyytensä ilmaisemiseen ja sitten toisen tilaisuuden viestittää sanomaansa täsmällisesti.

käytä näitä vinkkejä apuna kommunikatiivisten aikomusten opettamisessa kotona. Ota yhteyttä puhekielipatologiin, jos olet huolissasi lapsesi kyvystä viestiä toiveistaan ja tarpeistaan tehokkaasti.

mitä odottaa, kun epäilet autismia lataa ilmainen, 17-sivuinen eBook

NSPT tarjoaa palveluita Autismikeskuksemme kautta sekä puheterapiapalveluja Bucktownissa, Evanstonissa, Highland Parkissa, Lincolnwoodissa, Glenview ‘ ssä ja Des Plainesissa. Jos sinulla on kysymyksiä tai huolia lapsestasi, autamme mielellämme! Soita meille numeroon (877) 486-4140 ja puhu yhdelle perheen lapsi puolestapuhujista tänään!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.