Neuvostoliiton laki

Neuvostoliiton rikos-ja siviilijutut sisältävät oikeudenkäyntejä, jotka olivat “esitettyjen väitteiden ja puolustusten totuuden primarilyofficial investigation”. Neuvostoliiton laki oli tältä osin hyvin samanlainen kuin Euroopan maiden, kuten Ranskan ja Saksan, Siviilioikeus.

rikosasiat

rikosasiat koostuivat esitutkinnasta ennen syytettä ja varsinaista oikeudenkäyntiä. Esitutkinnassa sledovatel (tai “tutkija”) “kuulustelee syytettyä ja todistajia sekä tutkii todisteita”. Syytetylle kerrottiin hänen oikeuksistaan ennen kuulustelua. Ennen vuotta 1958 asianajaja oli käytettävissä vain oikeudenkäynnin aikana. Vuoden 1958 jälkeen asianajaja oli käytettävissä esitutkinnan viimeisessä vaiheessa syytetyn tultua syytetyksi. Kuulustelijaa kiellettiin käyttämästä voimakeinoja, vaikka syytettyä saatettiin pitää vangittuna pitkiä aikoja: enintään 10 päivää ennen syytteen nostamista, enintään 9 kuukautta esitutkinnan aikana (prokuraattorin suostumuksella) syytetylle esitettiin oikeudenkäynnissä käytettävä todistus. Sledovatel oli prokuraattorin (prokuratura) alainen, jonka tehtävänä oli syytteen nostaminen, laillisuuden “‘yleinen valvonta'” ja laittomista hallinnollisista toimista ilmoittaminen. Esitutkinnan sisältänyttä syytettä pidettiin oikeudenkäynnissä “virallisena kirjauksena”.

oikeudenkäynti koostui 5-vuotisesta ammattituomarista ja kahdesta arvioijasta (maallikkotuomarista), joiden kausi oli 2,5 vuotta. Oikeudenkäynti oli epävirallinen verrattuna Yhdysvaltain normeihin. Tuomarit kuulustelivat ensin syytettyjä ja todistajia, sitten prokuraattoria ja puolustusasianajajaa vahvistaakseen syytteessä esitetyt todisteet. Syytetty ja uhri saattoivat kuulustella toisiaan tai todistajia. Syytettyä pidettiin syyttömänä, joskaan ei common law-merkityksessä. Oikeus päätti asiasta enemmistöpäätöksellä. Syytetty tai prokuraattori saattoi valittaa päätöksistä ylempään oikeusasteeseen, joka koostui kolmesta ammattituomarista, jotka tarkastelivat tosiseikkoja ja lakia. Jos prokuraattori valittaisi, ylempi oikeusaste voisi kumota tuomion ja asettaa asian tutkintavankeuteen. Vaikka valitustuomioistuimen päätös oli “lainvoimainen”, ylemmät oikeusasteet saattoivat käsitellä sitä”valvontana”. Täällä syytetty tai hänen avustajansa saattoivat esittää kirjelmiä, mutta ne eivät voineet tulla henkilökohtaisesti.

oikeudenkäynnin aikana tuomareilla oli lisävastuu kansan kouluttamisesta, esimerkiksi rikokseen johtaneiden syiden ja olosuhteiden paljastamisesta ja poistamisesta. Tuomarit pitivät juridiset muotoseikat minimissä; tuomioistuimen julkilausuttu tarkoitus oli löytää totuus eikä suojella laillisia oikeuksia. Vaikka useimmat kuulemiset olivat yleisölle avoimia, ne voitiin järjestää myös yksityisesti, jos neuvostohallitus katsoi sen tarpeelliseksi.

Siviilioikeudenkäynti

Neuvostoliiton siviilioikeudenkäynti ei aiheuttanut suurta fyysistä sekaantumista. Esitutkintavaiheessa ei tapahtunut yhtäkkistä kiinniottoa tai vangitsemista. Oikeudenkäynnin hoiti kokonaan asianajaja, ja tarvittaessa paikalle saatiin lykkäys.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.