yhteisön hyväksynnän rooli onshore wind and solar farms: an energy justice analysis

uusiutuvien teknologioiden käyttöönotto osana ilmastonmuutoksen hillitsemisstrategioita on saanut aikaan monenlaisia vastauksia eri toimijoilta, mikä on tuonut yleisön hyväksynnän energiakeskustelujen eturintamaan. Keskeinen esimerkki on se, miten yhteisöt reagoivat, kun niiden lähialueilla ehdotetaan uusiutuvia hankkeita. Tässä asiakirjassa analysoidaan yhteisön hyväksynnän vaikutusta Ison-Britannian maalla sijaitsevien tuuli-ja aurinkovoimaloiden suunnitteluhakemuksiin vuosina 1990-2017. Se tekee tämän kokoamalla joukon indikaattoreita yhteisön hyväksymiseksi ja testaamalla niiden yhteyttä suunnittelun tuloksiin käyttäen binomista logistista regressiota. Siinä yksilöidään 12 muuttujaa, joilla on tilastollisesti merkittäviä vaikutuksia: 4 rannikkotuulelle, 4 aurinkovoimaloille ja 4 molemmille. Molempien teknologioiden osalta hankkeen näkyvyys, sen asennettu kapasiteetti, alueen sosiaalinen puute ja hakuvuosi ovat merkittäviä. Asiakirjassa tehdään päätelmiä näistä tuloksista yhteisön hyväksynnän ja energian oikeudenmukaisuuden kannalta ja käsitellään vaikutuksia energiaa koskevaan päätöksentekoon.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.