vallás

a dicséret zsoltárja kifejezetten Istennek kíván dicséretet nyújtani. Az ilyen típusú zsoltárokra példa a 145. Zsoltár. E versek egy része a következőképpen olvasható:

nagy az Úr és dicséretre méltó;

nagyságát senki sem tudja felfogni.

egyik nemzedék dicséri munkáidat a másiknak;

hatalmas tetteidről mesélnek.

a zsoltár továbbra is hálát ad isten természetéért; ő kegyelmes, szeretetben gazdag és mindenki számára jó.

a bölcsesség zsoltárja a bölcsességre, az igazak és a gonoszok sorsára és Isten törvényére reflektál. Példa erre a zsoltár 10:

arroganciájában a gonosz ember levadássza a gyengéket,

akiket elfognak az általa kitalált sémák.

szívének sóvárgásával dicsekszik;

megáldja a kapzsit és szidja az Urat.

ezek a Zsoltárok általában rövidek, és azoknak a közös tapasztalatairól szólnak, akik nagyobb bölcsességet keresnek a küzdelmekkel teli bűnös világban.

a királyi Zsoltárok királyi képeket használnak, és imák lehetnek a királyért. Erre a zsoltárra példa a zsoltár 2:

ezért, királyok, legyetek bölcsek;

figyelmeztessetek, a föld uralkodói.

félelemmel szolgáljátok az Urat

és reszketve ünnepeljétek uralmát.

csókold meg a fiát, vagy dühös lesz

és az utad a pusztulásodhoz vezet.

ezek a Zsoltárok általában azt az üzenetet hangsúlyozzák, hogy Isten még a földi királyok (és más uralkodók) felett is uralkodik, és hogy az ő útjai végül győztesnek bizonyulnak.

a hálaadás zsoltárai Isten cselekedeteinek szándékos ünnepei. Az ilyen típusú zsoltárokban a beszélő folyamatosan köszönetet mond azokért a különféle módokért, ahogyan az Úr befolyásolta az életét. Példa erre a zsoltár 95:

Jöjj, énekeljünk örömmel az Úrnak;

kiáltsunk hangosan üdvösségünk Sziklájához.

jöjjünk eléje hálaadással

és magasztaljuk őt zenével és énekkel.

ahogy ez a zsoltár folytatódik, a zsoltáríró köszönetet mond azért, hogy Istenhez tartozik, aki úgy törődik népével, mint a juhok a legelőn.

a siralom zsoltárai mély és fájdalmas szomorúságot fejeznek ki. Általában Isten áldását vagy beavatkozását kérik hihetetlen szenvedés közepette. Példa erre a zsoltár 42:

miért kell gyászolnom,

elnyomva az ellenség által?

csontjaim halálos gyötrelmet szenvednek

ahogy ellenségeim gúnyolnak engem,

egész nap azt mondja nekem:

“hol van a te Istened?”

amint ez a zsoltáros befejezi, a zsoltáríró kijelenti, hogy dicsérni fogja Istent, függetlenül a magány és a csüggedés érzésétől.

a saját imáid felépítésének egyik módja az, ha az Istennel folytatott beszélgetéseidbe belefoglalod az imádat, a bűnbánat, a hálaadás és a könyörgés elemeit. Az imádás imái dicsérik és imádják Istent egyszerűen azért, mert ő az övé. Felismerik, hogy ő végső soron isteni és mindenható, és hogy az emberiség nem az. A bűnbánat imái szomorúságot fejeznek ki a bűn felismerése miatt. Ez a fajta ima arra kéri az embert, hogy vizsgálja meg a saját életét, és határozza meg, hogy miként estek el Isten irányadó mértékeitől, általában nagyon konkrét módon—majd kérje Isten megbocsátását ezekért a cselekedetekért. A hálaadás imái hálát adnak Istennek az áldásaiért, amelyek magukban foglalhatnak olyan ajándékokat, mint az egészség, a szívesség, a kapcsolatok, a táplálék és a foglalkoztatás. Végül a könyörgés imái kérik Istent, hogy segítsen vagy beavatkozzon a saját életének vagy egy másik ember életének valamely területén.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.