Camille Jordan

Marie Ennemond Camille Jordan (Jan 5, 1838 Til Jan 22, 1922) Camille Jordan gjort viktige bidrag til mange grener av matematikk og regnes som en av de ledende matematikere på slutten av det 19.århundre. Etter å ha studert matematikk ved É Polytechnique, gikk han inn på en karriere som ingeniør (som var vanlig blant franske matematikere på den tiden). Senere i sitt liv underviste han ved ③cole Polytechnique og Ved Collè De France. Hans multivolume lærebok Cours d ‘analyse De L’ Ecole Polytechnique hadde stor innflytelse i den matematiske verden. Jordan bidro til å legge grunnlaget for den grenen av matematikk som nå kalles ” gruppeteori.”Gruppeteori, som er studiet av symmetrier, er svært viktig på mange områder av moderne fysikk og sentralt så i grunnleggende fysikk. For eksempel er selve eksistensen av de fire kjente grunnleggende kreftene og” bevaringslovene ” knyttet til dem (som bevaring av energi-momentum og elektrisk ladning) konsekvensen av symmetrier av fysikkens ligninger. Jordan var den første personen til å utvikle en systematisk tilnærming til studiet av såkalte “endelige grupper”, viktige eksempler på disse er “permutasjonsgrupper” og gruppene som beskriver symmetrier av krystaller, begge områder Hvor Jordan gjorde banebrytende arbeid. På grunn av hans rykte, i 1870 de store matematikere Felix Klein Og Sophus Lie (da fortsatt tidlig i sin karriere) kom Til Paris studere med ham, selv om de snart måtte forlate på grunn av utbruddet Av Den Fransk-Prøyssiske Krigen. Klein og Lie gikk på å utvikle gruppeteori mye lenger, delvis bygge På Jordans arbeid. Også I 1870 publiserte Jordan Sin Traité des substitutions et des é algebraique (“Treatise on permutations and algebraic equations”), som var den første boken som ble skrevet om gruppeteori. Jordan gjorde også banebrytende arbeid i grener av matematikk kalt lineær algebra (som er svært viktig i teoretisk fysikk), matematisk analyse og topologi. I topologi introduserte han det viktige begrepet “homotopi” (som også har funnet viktige applikasjoner i fysikk). Jordan var den første til å bevise Det Som nå kalles Jordan Theorem, som sier at en lukket kurve trukket på et fly deler flyet i to områder. (Selv om intuitivt åpenbart, er teoremet overraskende vanskelig å bevise strengt .)

Jordan mottok mange æresbevisninger i sin levetid. I 1870 mottok han Prix Poncelet av Acadé des sciences og ble valgt til Acadé selv i 1881. I 1890 ble han innledet I Lé d ‘ Honneur. Han ble Utnevnt Til Ærespresident For Den Internasjonale Matematikerkongressen I Strasbourg i September 1920. Fra 1885 til sin død var han redaktør for Tidsskriftet De Mathé Pure Et Appliqupunctures, et ledende forskningstidsskrift for matematikk.

Jordan var medlem Av Soci9éé scientifique De Bruxelles, en organisasjon Av Katolske forskere grunnlagt i 1875, hvis motto var “Nulla unquam inter fidem et rationem vera dissensio esse potest” (“en sann tvist mellom tro og fornuft er aldri mulig”). I en lovtale for Jordan sa presidenten For Acadé des sciences, Emile Bertin,

“Jordan var en ærlig mann, en stor ærlig mann i alle betydninger av ordet. Han fortsatte I Paris, i samme distrikt I Paris, tradisjonen Med Kristne filosofer og tenkere, som skyldtes gjenopplivelsen Av Parisisk Katolisisme i begynnelsen av forrige århundre.”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.