Lov Av Sovjetunionen

Sovjetiske straffesaker og sivile saker innebære forsøk som var “primært offisiell undersøkelse av sannheten av krav og forsvar presentert”. Sovjetloven var veldig lik i denne forbindelse sivilretten I Europeiske land som Frankrike og Tyskland.

Straffesaker [rediger / rediger kilde]

Straffesaker besto av en foreløpig undersøkelse før tiltalen og selve rettssaken. I den foreløpige undersøkelsen, den sledovatel (eller “etterforsker”) “avhøre de tiltalte og vitnene og undersøke bevis”. Tiltalte ble informert om sine rettigheter før undersøkelsen. Før 1958 var råd bare tilgjengelig under rettssaken. Etter 1958 var advokat tilgjengelig i siste fase av den foreløpige undersøkelsen etter at tiltalte ble anklaget. Undersøkeren ble forbudt å bruke makt, selv om den anklagede kunne være begrenset i lange varigheter: opptil 10 dager før han ble belastet, opptil 9 måneder under den foreløpige undersøkelsen (med godkjenning Av Procurator General) vitnesbyrdet som ble brukt i rettssaken ble presentert for den anklagede. Den sledovatel var underordnet prokurator (prokuratura) som fikk i oppgave å påtale, “‘generell tilsyn’ av lovligheten”, og rapportering ulovlige administrative handlinger. Tiltalen som inkluderte den foreløpige undersøkelsen ble ansett som den “offisielle posten” i rettssaken.

rettsretten besto av en fagdommer med 5 års periode og to bedømmere (meddommere) fra befolkningen med 2,5 års periode. Saken var uformell i forhold Til Amerikanske standarder. Dommerne først avhørt tiltalte og vitner, deretter prokurator og forsvarer å bekrefte bevisene i tiltalen. Den tiltalte og offeret kunne avhøre hverandre eller vitnene. Den tiltalte ble antatt uskyldig, men ikke i sedvanerett forstand. Retten avgjorde ved flertallsvalg. Den anklagede eller prokuratoren kunne appellere beslutninger til en høyere domstol bestående av tre profesjonelle dommere som gjennomgikk fakta og loven. Hvis prokuratoren anket, kunne høyere domstol sette dommen til side og varetektsfengsle saken. Selv om ankedomstolens avgjørelse var “endelig”, kunne høyere domstoler vurdere dem som”tilsyn”. Her kunne den anklagede eller hans / hennes råd sende inn truser, men de kunne ikke vises personlig.

under rettssaken hadde dommerne det ekstra ansvaret for å utdanne folket, for eksempel å avsløre og fjerne årsakene og forholdene som førte til forbrytelsen. Dommerne holdt juridiske formaliteter til et minimum; domstolens uttalte formål var å finne sannheten, snarere enn å beskytte juridiske rettigheter. Selv om de fleste høringer var åpne for publikum, kunne høringer også holdes privat, dersom Sovjetregjeringen anså det nødvendig.

Sivil domstolrediger

Sovjetisk sivilrettsprosess innebar ikke en høy grad av fysisk forstyrrelse. Det var ingen plutselig arrestasjon eller forvaring i en forundersøkelsesfase. Rettssaken ble gjennomført i sin helhet av en advokat og, om nødvendig, et opphold ble oppnådd.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.