Het geheim van het vasten

Print dit artikel lettergrootte -16 +

Fr Richard HeilmanJune 18, 2015

567haar
  • 557
  • 0
  • 8
  • 0
  • 2

het geheim van vasten

vasten beperkt onze voedselinname als antwoord op Gods oproep en voor de opbouw van zijn koninkrijk. Bijna alle grote mannen en vrouwen van God hebben door de geschiedenis heen een geheim gekend, het geheim van het vasten. Ze hebben de kracht en het voorrecht van het vasten begrepen. We kunnen niet vasten zonder Gods toestemming. Maar wanneer God ons toestaat te vasten, hebben we de kans om in de voorhoede van zijn werk te zijn. We zijn vereerd om gekozen te worden om zo ‘ n belangrijke rol te hebben in de beweging van de Spirit. Vasten is een macht, voorrecht, gelegenheid en eer. Maar alleen degenen die het geheim kennen herkennen dit.

Oud en Nieuw Testament vasten

gedurende een groot deel van het Oude Testament was er slechts één vastendag, de Grote Verzoendag (Lev 16:29). Later werden andere vasten gevraagd vanwege een noodtoestand of op de verjaardag van een nationale tragedie (Zacharia 7:3-4). Vasten was een poging om een einde te maken aan een verschrikkelijke omstandigheid.

in het nieuwe verbond vasten we op een andere manier, zoals na het bruiloftsfeest (Mk 2, 20). We vasten niet alleen om tragedie te beëindigen, maar ook om bediening te beginnen. Jezus vastte 40 dagen om zijn openbare dienst te beginnen (Matteüs 4:2). De kerk van Antiochië vastte om de eerste zendingsreis te beginnen (handelingen 13:2). We vasten niet zozeer vanwege vernietiging en tragedie als vanwege constructie en vervulling.Vasten en bevrijding Paus Johannes Paulus II heeft geleerd: “Jezus zelf heeft ons door zijn eigen voorbeeld laten zien dat gebed en vasten de eerste en meest effectieve wapens zijn tegen de krachten van het kwaad (cf. Mt 4: 1-11). Zoals Hij Zijn discipelen leerde, kunnen sommige demonen alleen op deze manier verdreven worden (vgl. Mc 9, 29) ” (Evangelie van het leven, 100). Vasten bevrijdt ons (jes 58:6). Zelfs Achab, de ergste zondaar ter wereld, werd tijdelijk bevrijd van de vernietiging door zich tot vasten te wenden (1 Kg 21:25-29). De Ninevieten werden ook door vasten bevrijd van de op handen zijnde vernietiging (Jon 3:5-10). Esther ‘ s vasten hielp het Joodse volk te bevrijden van de uitroeiing (Est 4:16). Joël kondigde dezelfde oproep aan (Hl 2:15). Al deze mensen kenden het geheim. Vasten bevrijdt ons van de meest onmogelijke omstandigheden, zelfs van Satan.In onze strijd voor het leven en tegen abortus bevinden we ons bijvoorbeeld in menselijk onmogelijke omstandigheden. De pro-death krachten domineren de overheid, het bedrijfsleven, entertainment, onderwijs en massamedia. We zijn als David die vecht tegen de Goliath van Planned Parenthood. Echter, ” het is gemakkelijk voor velen te worden overwonnen door een paar; in de ogen van de hemel is er geen verschil tussen bevrijding door velen of door enkelen; want de overwinning in de oorlog hangt niet af van de grootte van het leger, maar van de kracht die uit de hemel komt” (1 Mc 3:18-19); zie ook 2 Chr 20:3; Est 4:16). Vasten is een van de belangrijkste manieren waarop de Heer ons kracht geeft voor overwinning en vrijheid van de boze (Matteüs 4, 1 e.v.). Vasten is een manier waarop de Heer de underdog overwinning geeft.

de kettingreactie van vasten

vasten is vaak de snelste manier om iets te bereiken. Als God ons oproept om te vasten, kan er in korte tijd meer gedaan worden dan in jaren. Vasten begint een kettingreactie die begint met vrijheid en dan resulteert in mededogen, verlichting, genezing, gebedskracht, leiding en kracht (jes 58:6-11). Uiteindelijk resulteert vasten in vernieuwing (zie Neh 4:1). “De oude ruïnes zullen herbouwd worden om uwentwil, en de fundamenten van vroeger zult gij oprichten; ‘hersteller van de breuk,’ zullen zij u noemen, ‘hersteller van verwoeste boerderijen’ ” (jes.58:12).

Gods wil om te vasten

God geeft het voorrecht om mogelijk dagelijks of vaak te vasten voordat u de Heilige Communie ontvangt, ten minste wekelijks gedurende het hele jaar en jaarlijks tijdens de Vasten. De kerk roept ons op Jezus na te volgen door veertig dagen te vasten tijdens de vastentijd (zondagen en feestdagen niet meegerekend). Zoals de Kerk van oudsher beoefend heeft, zouden we slechts één maaltijd per dag van de vastentijd moeten eten, tenzij de Heer ons een andere manier heeft gegeven om te vasten. Gedurende de rest van het jaar zal de Heer je oproepen om minstens één keer per week te vasten, meestal op vrijdag. U kunt opgeroepen worden tot een totaal vasten waarin u niets eet of tot een gedeeltelijk vasten waarin u uw inname van voedsel beperkt. Zoek de wil van de Heer over welke dag (of dagen) en hoe je elke week moet vasten. Tenslotte roept de Heer ons op om dagelijks of in ieder geval regelmatig te vasten voordat we ter communie gaan. We moeten vasten op een manier die we ons ervan bewust zijn. Bijvoorbeeld, als we vroeg in de ochtend naar de mis gaan en gewoonlijk niet eten voor de mis, moeten we de avond ervoor vasten door niet te eten na het avondeten of een ander vasten te doen.

mogelijk zal de Heer je vertellen om te vasten voor een speciale intentie. Omdat vasten een gemiddelde persoon spiritueel machtiger kan maken dan religieuze leiders, politieke figuren en miljardairs zijn, zal Satan het vasten zo moeilijk mogelijk maken. Maar de genade van de Heer zal je de overwinning geven. Vasten kan je bevrijden van de lethargie van geestelijke anorexia en je een hartige eetlust geven om spiritueel te feesten op Gods woord, de Eucharistie en gemeenschappelijk gebed.

Paus Johannes Paulus II heeft onderwezen: “Laten we daarom opnieuw de nederigheid en de moed ontdekken om te bidden en te vasten, zodat de macht van boven de muren van leugens en bedrog zal afbreken” (Evangelie van het leven, 100). Jezus vertelt je het geheim van het vasten. Luister naar hem.

Nihil obstat: Reverend Robert L. Hagedorn, 22 februari 2001

Imprimatur: † meest Reverend Carl K. Moeddel, vicaris-generaal en hulpbisschop van het aartsbisdom Cincinnati, 26 februari 2001

de nihil obstat en Imprimatur zijn een verklaring dat een boek of pamflet als vrij van doctrinaire of morele fouten wordt beschouwd. Het is niet impliciet dat degenen die de nihil obstat en Imprimatur hebben verleend het eens zijn met de inhoud, meningen, of verklaringen uitgedrukt.

(artikel herdrukt door de Ministeries van presentatie)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.