zwangerschapsuitkomsten na behandeling met cabergoline: verlengde resultaten van een 12‐jarige observationele studie

objectief Cabergoline is een dopamineagonist die wordt gebruikt voor de behandeling van hyperprolactinemie. Omdat hyperprolactinemie een belangrijke oorzaak is van onvruchtbaarheid bij vrouwen, worden cabergoline en andere dopamineagonisten vaak voorgeschreven om de prolactinespiegels te verlagen en de normale menstruatie te herstellen. Ze worden meestal gestopt kort nadat de patiënt zwanger wordt. Hoewel cabergoline sinds het midden van de jaren negentig wordt gebruikt voor de behandeling van hyperprolactinemie, zijn de veiligheidsgegevens met betrekking tot de blootstelling van moeder en foetus aan dit middel nog steeds beperkt.

ontwerp de huidige prospectieve, observationele onderzoeksrapporten over in totaal 380 zwangerschappen. De resultaten van een eerder gepubliceerd tussentijds verslag over de resultaten van 226 zwangerschappen bij vrouwen die tot 1994 met cabergoline zijn behandeld, worden met 154 zwangerschappen verlengd.

belangrijkste uitkomstmaten de onderzochte resultaten omvatten de incidentie van abortussen en vroegtijdige bevalling en het aantal en de soorten foetale misvormingen of afwijkingen.

conclusie de resultaten van deze studie suggereren dat foetale blootstelling aan cabergoline tijdens de vroege zwangerschap geen toename van het risico op miskraam of foetale misvorming veroorzaakt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.