ścieżka kategoryczna

Emory ‘ s internal medicine residency program wykorzystuje znormalizowany zestaw doświadczalnych rotacji klinicznych w ciągu trzech lat. Obejmuje również częste i terminowe mentoring edukacyjny i naukowy przez przywództwo Rezydencyjne.

tysiące absolwentów ścieżek kategorycznych praktykuje na całym świecie w różnych karierach, które obejmują praktykę akademicką, praktykę społeczną, medycynę szpitalną, zdrowie międzynarodowe, zdrowie publiczne, badania i praktyki podrzędne we wszystkich głównych podgatunkach.

w naszym programie wszystkie rotacje MICU to połączenia 24-godzinne + do czterech godzin na przejścia opieki; istnieje również 24-godzinna aplikacja i inne pokrycie w każdym z ICU. Stażyści na wybranych rotacjach ward pozostają w domu, aby zapewnić pokrycie krzyżowe co 10 noc. Wszystkie pozostałe nocne przyjęcia i cross-cover obowiązki w naszym systemie są objęte nocnymi systemami pływakowymi.

w lipcu 2020 r.nasz program kategoryczny przyjął harmonogram X+Y/block, z 4 tygodniami rotacji szpitalnych i subspecialty (blok X), a następnie 1 tygodniem ambulatoryjnej i ciągłej kliniki (blok Y). Nasi rezydenci ścieżki podstawowej opieki ukończyć harmonogram bloku 4 + 1 dla PGY1, a następnie harmonogram bloku 4 + 4 dla PGY2 i PGY3, aby zaoferować zwiększone możliwości ambulatoryjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.