California Appeal Bonds

Jak Działają?

jeśli przegrałeś sprawę cywilną i nakazano Ci wypłacić odszkodowanie powodowi, możesz sądzić, że masz podstawy do odwołania się od tego orzeczenia. Należy pamiętać, że Sąd Apelacyjny będzie rozpatrywał wyłącznie kwestie prawne i proceduralne, a nie wiarygodność świadków lub nowych dowodów. Odwołanie nie jest ponownym procesem.

Jeśli sąd pozwoli Ci złożyć odwołanie, Kaucja Odwoławcza, którą dostarczysz, musi pozostać w mocy do czasu zakończenia procesu odwoławczego, co może potrwać miesiące, a nawet rok lub dłużej. Pod koniec tego czasu, jeśli sąd utrzyma pierwotny wyrok, będziesz zobowiązany do zapłaty odszkodowania przyznanego powodowi, naliczonych odsetek i opłat prawnych, jak również. Poręczenie zapłaci powodowi za Ciebie, a pozostała kwota zostanie Ci zwrócona.

na przykład nagroda za obrażenia w wysokości 100 000 USD wymagałaby kaucji odwoławczej w wysokości 150 000 USD. Do czasu, gdy sąd zdecyduje się utrzymać pierwotny wyrok, odsetki, wydatki i opłaty dodały kolejne 15 000 USD do kwoty, która ma zostać wypłacona z zabezpieczenia ustanowionego podczas zakupu obligacji. Poręczenie wypłaci $115,000, pozostawiając saldo $35,000 do zwrotu pozwanemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.