Camille Jordan

Marie Ennemond Camille Jordan (5 stycznia 1838 do 22 stycznia 1922) Camille Jordan wniosła ważny wkład w wiele dziedzin matematyki i jest uważana za jedną z czołowych matematyków końca XIX wieku. Po studiach matematycznych na École Polytechnique rozpoczął karierę inżyniera (co było powszechne wśród francuskich matematyków tamtych czasów). W późniejszym okresie życia wykładał w École Polytechnique oraz w Collège de France. Jego wielotematyczny podręcznik Cours d ‘analyse de l’ Ecole Polytechnique wywarł duży wpływ na matematykę. Jordan pomógł położyć podwaliny pod dział matematyki, który jest obecnie nazywany ” teoria grup.”Teoria grup, która jest badaniem symetrii, jest bardzo ważna w wielu dziedzinach współczesnej fizyki, a więc centralnie w fizyce fundamentalnej. Na przykład, samo istnienie czterech znanych sił podstawowych i związane z nimi” prawa zachowania ” (takie jak zachowanie energii-pędu i ładunku elektrycznego) są konsekwencją symetrii równań fizyki. Jordan był pierwszą osobą, która rozwinęła systematyczne podejście do badania tak zwanych “grup skończonych”, których ważnymi przykładami są” grupy permutacji ” i grupy opisujące symetrie kryształów, oba obszary, w których Jordan prowadził pionierskie prace. Ze względu na jego reputację, w 1870 roku wielcy matematycy Felix Klein i Sophus Lie (wtedy jeszcze na wczesnym etapie kariery) przyjechali z nim na studia do Paryża, choć wkrótce musieli wyjechać z powodu wybuchu wojny francusko-pruskiej. Klein I Lie znacznie dalej rozwijali teorię grup, częściowo opierając się na pracach Jordana. Również w 1870 roku Jordan opublikował Traité des substitutions et des équations algebraique (Traktat o permutacjach i równaniach algebraicznych), który był pierwszą książką napisaną na temat teorii grup. Jordan prowadził pionierskie prace w dziedzinach matematyki zwanej algebrą liniową (co jest bardzo ważne w fizyce teoretycznej), analizy matematycznej i topologii. W topologii wprowadził ważną koncepcję “homotopii” (która znalazła również ważne zastosowania w fizyce). Jordan był pierwszym, który udowodnił to, co teraz nazywa się twierdzeniem Jordana, które mówi, że zamknięta krzywa narysowana na płaszczyźnie dzieli płaszczyznę na dwa obszary. (Choć intuicyjnie oczywiste, twierdzenie jest zaskakująco trudne do udowodnienia rygorystycznie.)

Jordan otrzymał wiele wyróżnień za życia. W 1870 roku otrzymał Prix Poncelet Académie des sciences, a w 1881 roku został wybrany do Académie. W 1890 roku został wprowadzony do Legii Honorowej. We wrześniu 1920 został mianowany honorowym przewodniczącym Międzynarodowego Kongresu matematyków w Strasburgu. Od 1885 do śmierci był redaktorem czasopisma “Journal de Mathématiques Pure et Appliquées”, wiodącego czasopisma naukowego z dziedziny matematyki.

Jordan był członkiem Société scientifique de Bruxelles, organizacji naukowców katolickich założonej w 1875 roku, której mottem było “nulla unquam inter fidem et rationem vera dissensio esse potest” (“prawdziwy spór między wiarą a rozumem nigdy nie jest możliwy”). W przemówieniu do Jordana, przewodniczący Académie des sciences, Emile Bertin, powiedział:

“Jordan był uczciwym człowiekiem, wielkim uczciwym człowiekiem we wszystkich znaczeniach tego słowa. Kontynuował w Paryżu, w tej samej dzielnicy Paryża, tradycję chrześcijańskich filozofów i myślicieli, którym zawdzięczał odrodzenie paryskiego katolicyzmu na początku ubiegłego wieku.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.