Węgierska Partia Komunistyczna

KMP weszła w 1940 roku skorupę tego, co kiedyś. Pod koniec 1941 roku, po inwazji Niemiec na Związek Radziecki, Komitet Centralny zalecił członkom partii współpracę z niekomunistycznymi grupami oporu w celu przedstawienia zjednoczonego frontu antyniemieckiego. Skłoniło to KMP do próby przywrócenia na Węgrzech statusu podmiotu prawnego, pomimo sojuszu rządu Horthy ‘ ego z nazistowskimi Niemcami. Ruch ten został jednak szybko zakończony, ponieważ masowe aresztowania w 1942 r. skutecznie zniszczyły kierownictwo KMP. To, w połączeniu z rozpadem Kominternu w 1943 roku, oznaczało koniec KMP jako funkcjonującej na razie partii.

chcąc kontynuować swoje działania, węgierscy komuniści pod wodzą Jánosa Kádára założyli nową partię, nazwaną partią pokoju, która zastąpiła KMP. Ta nazwa trwała do końca 1944 roku, kiedy to partia pokoju powróciła do nazwy partii komunistycznej. W tym momencie Horthy gorączkowo próbował zakończyć rolę Węgier w wojnie. Próby ograniczenia zaangażowania ze strony Niemiec nie powiodły się, w związku z czym, gdy Armia Czerwona zbliżała się do granic kraju, Horthy próbował ogłosić Węgry Państwem neutralnym. Ruch odwrócił się horrendalnie; siły Arrow Cross Party zajęły stolicę, przejęły władzę i ustawiły scenę dla czteromiesięcznej bitwy, która pochłonęła tysiące istnień ludzkich i pozostawiła Budapeszt w ruinie. Miasto zostało ostatecznie wyzwolone w lutym 1945 roku.

pomimo szybkiego wzrostu liczby członków bezpośrednio po wojnie partia reaktywowana pod nazwą MKP otrzymała w wyborach 17 procent, tyle samo co Węgierska Partia Socjaldemokratyczna. Jednak powołanie sekretarza partii László Rajka na stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych, w połączeniu z obecnością Armii Czerwonej w kraju i silnym poparciem MKP w innych partiach, dało węgierskim komunistom czas na wyeliminowanie swoich przeciwników politycznych. Lider partii Mátyás Rákosi wdrożył strategię nacisku na partie niekomunistyczne, aby stopniowo wyprzeć ich bardziej odważne elementy jako “faszystów”, strategię, którą później nazwał taktyką salami.

W ciągu dwóch lat MKP złamała bazę władzy Niezależnej Partii drobnych posiadaczy (Fkgp), partii większościowej w nowym rządzie, a do 1948 r.każda partia oprócz socjaldemokratów zniknęła lub została przejęta przez innych podróżników gotowych wykonać polecenia komunistów. Socjaldemokraci zostali zlikwidowani w 1948 roku w wyniku przymusowej fuzji z komunistami w czerwcu 1948 roku, która utworzyła węgierską Robotniczą Partię Ludową (MDP). Jednak nieliczni niezależni Socjaldemokraci zostali szybko odsunięci na bok, pozostawiając MDP jako zasadniczo MKP pod nową nazwą. W 1949 roku odbyły się wybory, w których wyborcy otrzymali jedną listę z kontrolowanego przez komunistów niezależnego Frontu Demokratycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.