California Appeal Bonds

Hur Fungerar De?

om du har förlorat ett civilrättsligt mål och har beordrats att betala skadestånd till käranden kan du tro att du har skäl att överklaga det beslutet. Tänk på att en appellationsdomstol endast kommer att titta på juridiska och processuella frågor, inte på vittnens trovärdighet eller nya bevis. Ett överklagande är inte en förnyad prövning.

om domstolen tillåter dig att överklaga, måste överklagandeobligationen som du tillhandahåller förbli på plats tills överklagandeprocessen är avslutad, vilket kan vara månader eller till och med ett år eller mer. I slutet av den tiden, om domstolen upprätthåller den ursprungliga domen, kommer du att vara skyldig att betala de skador som tilldelats käranden, upplupen ränta och juridiska avgifter också. Borgen kommer att betala käranden för dig, och eventuellt belopp kvar kommer att returneras till dig.

till exempel, en $100,000 skada tilldelning skulle kräva ett överklagande obligation till ett belopp av $150,000. När domstolen beslutar att upprätthålla den ursprungliga domen har räntor, utgifter och avgifter lagt till ytterligare 15 000 dollar till det belopp som ska betalas ut av säkerheten som fastställdes när obligationen köptes. Säkerheten skulle betala ut 115 000 dollar och lämna en balans på 35 000 dollar för att återlämnas till svaranden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.