graviditetsresultat efter cabergoline-behandling: utökade resultat från en 12-årig observationsstudie

objektiv Cabergoline är en dopaminagonist som används för att behandla hyperprolaktinemi. Eftersom hyperprolaktinemi är en betydande orsak till infertilitet hos kvinnor, ordineras ofta cabergolin och andra dopaminagonister för att minska prolaktinnivåerna och återställa normala menstruationer. De avbryts vanligtvis strax efter att patienten blir gravid. Även om kabergolin har använts för att behandla hyperprolaktinemi sedan mitten av 1990‐talet, är säkerhetsdata avseende maternell och fetal exponering för detta medel fortfarande begränsade.

utforma de nuvarande prospektiva observationsstudierapporterna om totalt 380 graviditeter. Detta sträcker sig med 154 graviditeter resultaten av en tidigare publicerad delårsrapport om resultaten av 226 graviditeter hos kvinnor behandlade med cabergoline fram till 1994.

huvudsakliga resultatmått undersökta Resultat inkluderar förekomsten av aborter och för tidig förlossning och antalet och typerna av fostermissbildningar eller avvikelser.

slutsats resultaten av denna studie tyder på att fetal exponering för kabergolin genom tidig graviditet inte inducerar någon ökning av risken för missfall eller fostermissbildning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.