Behandling Av Kateterrelatert Infeksjon

Sammendrag Og Introduksjon

Nosokomielle infeksjoner relatert til utvikling av kateterrelaterte infeksjoner er en ledende årsak til sykelighet og dødelighet blant kritisk syke sykehuspasienter. Til tross for viktig forebyggende innsats, forblir disse infeksjonene en daglig bekymring for de fleste klinikere. Vesentlige forbedringer i kunnskapen om deres patofysiologi og diagnose tillater oss å behandle dem mer effektivt. Nåværende praksis, slik som guidewire utveksling av katetre mistenkt for å være kilden til klinisk sepsis, støttes av indirekte bevis bare. Infiserte katetre bør systematisk fjernes, men noen av dem kan salves ved å kombinere systemisk og antibiotisk låsebehandling. Etter å ha gjennomgått noen spesifikke terapeutiske aspekter, foreslår vi en praktisk tilnærming for å håndtere kateterrelaterte infeksjoner.

Sentrale venekateter (Cvcs) brukes til et bredt spekter av indikasjoner, som strekker seg langt utover væske-og transfusjonsterapi, inkludert parenteral ernæring, hemodynamisk overvåking, kontinuerlig kjemoterapi, hjemme antibiotikabehandling og kronisk poliklinisk hemodialyse. Bivirkninger er komplikasjoner relatert til innsetting, okklusjon av kateteret, venøs trombose og kateterrelaterte infeksjoner (CRIs). Blant dem anses blodbaneinfeksjoner (BSIs) å være den mest alvorlige komplikasjonen av helsetjenester som kan oppstå, med en betydelig økning i sykelighet og dødelighet.

Infeksjoner forbundet med bruk av intravaskulære apparater representerer 10-20% av alle nosokomiale infeksjoner og kan komplisere oppholdet hos opptil 10% av intensivpasientene. Nesten alle pasienter som bor i EN ICU krever minst en intravaskulær enhet for væske/legemiddeladministrasjon, og omtrent halvparten av dem er CVCs. Ifølge Data Fra National Nosocomial Infections Surveillance system, er det ekstrapolert at nesten 50.000 ICU-pasienter utvikler EN CVC-relatert BSI hvert år i AMERIKANSKE Icu (fem episoder per 1000 kateter-dager). Blant disse dør opptil 24 000, inkludert 8000 (35%) som en direkte konsekvens av infeksjonen. I en stor systematisk gjennomgang av 200 prospektive studier som evaluerte risikoen FOR BSI hos voksne, Maki et al. konkludere med at alle typer intravenøse enheter bør sees i fare for relatert BSI. Arterielle katetre brukt til hemodynamisk overvåking og perifert innsatte sentrale katetre brukt hos pasienter på sykehus utgjorde risiko lavere enn de som er forbundet med CVC. De fleste av disse infeksjonene er imidlertid forebygges gjennom utdanningsbaserte multimodale tiltak. Likevel, til tross for alle disse anstrengelsene, Forblir CRIs en daglig bekymring for de fleste klinikere og vil potensielt øke med det økende antall pasienter som krever sofistikert omsorg.

Vi vil ikke gjennomgå alle strategier rettet mot forebygging. Etter en kort gjennomgang av noen viktige arbeid om patofysiologiske og diagnose aspekter, vil vi ta opp noen praktiske aspekter ved behandling Av CRIs og, mer spesifikt, om tiden debattert alternativer, slik som kateter berging og kateter antibiotika-lås terapi.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.