Religion

En Salme af ros søger at tilbyde ros specifikt til Gud. Et eksempel på denne type salme er Salme 145. En del af disse vers læses som følger:

stor er Herren og mest værdig til ROS;

hans storhed ingen kan forstå.

en generation roser dine værker til en anden;

de fortæller om dine mægtige handlinger.

salmen fortsætter med at takke for Guds natur; Han er nådig, rig på kærlighed og god til alle.

en Visdoms salme reflekterer over visdom, de retfærdiges og de ugudeliges skæbne og Guds Lov. Et eksempel er Salme 10:

i sin arrogance jager den onde mand ned de svage,

som er fanget i de ordninger, han udtænker.

han praler om sit hjertes Trang;

han velsigner den grådige og håner Herren.

disse salmer er typisk korte og forklarer de fælles oplevelser hos dem, der søger større visdom i en syndig verden fuld af kampe.

de kongelige salmer anvender kongelige billeder og kan være bønner for kongen. Et eksempel på denne salme er Salme 2:

derfor, i Konger, vær kloge;

vær advaret, i jordens herskere.

tjen HERREN med frygt

og fejr hans styre med bæven.

kys hans søn, ellers bliver han vred

og din vej vil føre til din ødelæggelse.

typisk understreger disse salmer budskabet om, at Gud hersker selv over jordiske konger (og andre herskere), og at hans Veje i sidste ende vil vise sig sejrrige.

taksigelsessalmer er forsætlige fejringer af Guds handlinger. I denne type salme, taleren takker konstant for de forskellige måder, Herren har påvirket sit liv på. Et eksempel er Salme 95:

Kom, lad os synge af glæde for Herren;

lad os råbe højt til vores Frelses Klippe.

lad os komme foran ham med Taksigelse

og prise ham med musik og sang.

mens denne salme fortsætter, takker salmisten for at tilhøre Gud, der tager sig af sit folk som fårene på en græsgange.

klagesalmer udtrykker en dyb og smertefuld sorg. De beder typisk om Guds velsignelse eller hans indgriben midt i utrolige lidelser. Et eksempel er Salme 42:

hvorfor skal jeg gå om sorg,

undertrykt af fjenden?

mine knogler lider dødelig smerte

som mine Fjender håner mig,

siger til mig hele dagen lang,

“hvor er din Gud?”

som denne salme konkluderer, erklærer salmisten, at han vil prise Gud uanset hans følelse af ensomhed og modløshed.

en måde at strukturere dine egne bønner på er ved at inkludere elementer af tilbedelse, anger, taksigelse og bøn i dine samtaler med Gud. Bønner af tilbedelse ros og tilbede Gud simpelthen for at være den han hans. De erkender, at han i sidste ende er guddommelig og almægtig, og at menneskeheden ikke er det. Bønner af anger udtrykker sorg over anerkendelsen af ens synd. Denne type bøn beder om, at en person undersøger deres eget liv og bestemmer, hvordan de er kommet under Guds standarder, typisk på meget specifikke måder—og derefter bede om Guds tilgivelse for disse handlinger. Taksigelsesbønner takker Gud for hans velsignelser, som kan omfatte gaver som sundhed, tjeneste, relationer, næring og beskæftigelse. Endelig beder bønner om bøn Gud om hans hjælp eller indblanding i et eller andet område af ens eget liv eller i en anden persons liv.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.