Religion

en salme av ros søker å tilby ros spesielt Til Gud. Et eksempel på denne typen salme er Salme 145. En del av disse versene lese som følger:

Stor Er Herren og prisverdig,

hans storhet kan ingen fatte.

en slekt overgir dine gjerninger til en annen;

de forteller om dine mektige gjerninger.

salmen fortsetter å takke For guds natur; han er nådig, rik på kjærlighet og god til alle.

en salme av visdom reflekterer over visdom, skjebnen til de rettferdige og de ugudelige, Og Guds Lov. Et eksempel Er Salme 10:

i sin arroganse jager den ugudelige ned de svake,

som er fanget i de planer han tenker ut.

han roser sitt hjertes trang;

han velsigner den grådige og spotter Herren.

disse salmene er vanligvis korte og forklarer de felles opplevelsene til de som søker større visdom i en syndig verden full av kamper.

de kongelige salmene bruker kongelige bilder og kan være bønner for kongen. Et eksempel på denne salmen Er Salme 2:

derfor, dere konger, vær vise!

bli advart, dere herskere på jorden.

Tjen Herren med frykt

og juble for hans herredømme med beven.

Kysse sin sønn, eller han vil bli vred

og din vei vil føre til ødeleggelse.

Vanligvis understreker disse salmene budskapet Om At Gud hersker selv over jordiske konger (og andre herskere) og At hans veier til slutt vil vise seg å seire.

Takksigelsessalmer er forsettlige feiringer Av guds handlinger. I denne typen salme, taleren stadig tilbyr sin takk for de ulike måtene Herren har påvirket hans liv. Et eksempel Er Salme 95:

Kom, la Oss juble For Herren;

la oss rope høyt til Vår frelses Klippe.

La oss komme fram for ham med takksigelse

og opphøye ham med musikk og sang.

Som denne salmen fortsetter, salmisten tilbyr takk for tilhørighet Til Gud, som har omsorg for sitt folk som sauene på beite.

klagesalmer uttrykker en dyp og smertefull sorg. De ber vanligvis Om Guds velsignelse eller hans intervensjon midt i utrolige lidelser. Et eksempel Er Salme 42:

Hvorfor må jeg gå om sorg,

undertrykt av fienden?

mine ben lider dødelig smerte

mens mine fiender håner meg,

sier til meg hele dagen,

” Hvor Er Din Gud?”

som denne salmen konkluderer, salmisten erklærer at han vil prise Gud uavhengig av hans følelse av ensomhet og motløshet.

En måte å strukturere dine egne bønner på er å inkludere elementer av tilbedelse, anger, takknemlighet og bønn i samtalene Dine Med Gud. Bønn av tilbedelse prise Og tilbe Gud bare for å være som han Hans. De erkjenner at han til syvende og sist er guddommelig og allmektig, og at menneskeheten ikke er det. Bønner av anger uttrykker sorg ved anerkjennelsen av ens synd. Denne typen bønn ber om at en person undersøker sitt eget liv og bestemmer måtene De har falt kort Av Guds standarder—typisk på svært spesifikke måter-og deretter be Om Guds tilgivelse for disse handlingene. Prayers of thanksgiving tilby Takk Til Gud For hans velsignelser, som kan omfatte gaver som helse, favør, relasjoner, næring, og sysselsetting. Til Slutt, bønner bønn bønn gud For hans hjelp eller intervensjon i et område av ens eget liv eller i livet til en annen person.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.