California Appel Obligationer

Hvordan Virker De?

hvis du har mistet en civil sag og er blevet beordret til at betale erstatning til sagsøgeren, kan du tro, at du har grund til at appellere denne afgørelse. Husk, at en appelret kun vil se på juridiske og proceduremæssige spørgsmål, ikke på vidnernes troværdighed eller nye beviser. En appel er ikke en genoptagelse.

hvis retten tillader dig at indgive en appel, skal den appelobligation, du afgiver, forblive på plads, indtil appelprocessen er afsluttet, hvilket kan være måneder eller endda et år eller mere. I slutningen af den tid, hvis retten opretholder den oprindelige dom, skal du også betale de skader, der er tildelt sagsøgeren, påløbne renter og advokatsalærer. Kautionen betaler sagsøgeren for dig, og ethvert beløb, der er tilbage, returneres til dig.

for eksempel ville en skadetildeling på $100.000 kræve en appelobligation på $150.000. På det tidspunkt, hvor retten beslutter at opretholde den oprindelige dom, har renter, udgifter og gebyrer tilføjet yderligere $15.000 til det beløb, der skal betales ud af den sikkerhed, der blev oprettet, da obligationen blev købt. Kautionen ville udbetale $115.000 og efterlade en saldo på $35.000 for at blive returneret til sagsøgte.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.