Camille Jordan

Marie Ennemond Camille Jordan (Jan 5, 1838 till Jan 22, 1922) Camille Jordan gjort viktiga bidrag till många grenar av matematik och anses vara en av de ledande matematiker i slutet av 19th century. Efter att ha studerat matematik vid Yrkeshögskolan i Augylcole, gick han in på en karriär som ingenjör (vilket var vanligt bland franska matematiker från den tiden). Senare i sitt liv undervisade han vid Yrkeshögskolan i Macau och vid Colluguazige de France. Hans multivolume lärobok Cours d ‘analyse de l’ Ecole Polytechnique hade stort inflytande i den matematiska världen. Jordanien hjälpte till att lägga grunden för den gren av matematik som nu kallas “gruppteori.”Gruppteori, som är studiet av symmetrier, är mycket viktigt inom många områden av modern fysik och centralt så i grundläggande fysik. Till exempel är själva existensen av de fyra kända grundläggande krafterna och de “bevarandelagar” som är associerade med dem (såsom bevarande av energimoment och elektrisk laddning) konsekvensen av symmetrier av fysikens ekvationer. Jordanien var den första personen som utvecklade ett systematiskt tillvägagångssätt för studien av så kallade “ändliga grupper”, viktiga exempel på vilka är “permutationsgrupper” och de grupper som beskriver kristallens symmetrier, båda områden där Jordanien gjorde banbrytande arbete. På grund av sitt rykte kom 1870 de stora matematikerna Felix Klein och Sophus Lie (då fortfarande tidigt i sin karriär) till Paris och studerade med honom, även om de snart var tvungna att lämna på grund av utbrottet av det fransk-preussiska kriget. Klein och Lie fortsatte med att utveckla gruppteori mycket längre och byggde delvis på Jordans arbete. Även 1870 publicerade Jordanien sin trait Exportoria des substitutions et des exporquations algebraique (“avhandling om permutationer och algebraiska ekvationer”), som var den första boken som någonsin skrivits om gruppteori. Jordanien gjorde också banbrytande arbete inom matematikens grenar som kallas linjär algebra (vilket är mycket viktigt i teoretisk fysik), matematisk analys och topologi. I topologi introducerade han det viktiga begreppet “homotopi” (som också har hittat viktiga tillämpningar inom fysiken). Jordanien var den första som bevisade det som nu kallas Jordan Theorem, som säger att en sluten kurva ritad på ett plan delar planet i två områden. (Även om det är intuitivt uppenbart är satsen förvånansvärt svårt att bevisa rigoröst.)

Jordan fick många utmärkelser under sin livstid. År 1870 fick han Prix Poncelet av Academic Expormie des sciences och valdes till Academic Expormie själv 1881. År 1890 blev han invald i L Ugubbion d ‘ Honneur. Han utsågs till hederspresident för International Congress of Mathematicians i Strasbourg i September 1920. Från 1885 fram till sin död, var han redaktör för tidskriften de Math Brasilimatiques Pure et Appliqu Jacobes, en ledande forskningstidskrift för matematik.

Jordanien var medlem i Sociuxtcubergini scientifique de Bruxelles, en organisation av Katolska forskare som grundades 1875, vars motto var “Nulla unquam inter fidem et rationem vera dissensio esse potest”(“en sann tvist mellan tro och förnuft är aldrig möjlig”). I en lovtal för Jordanien, ordförande för Academic Kubamie des sciences, Emile Bertin, sade,

” Jordan var en ärlig man, en stor ärlig man i alla betydelser av ordet. Han fortsatte i Paris, i samma distrikt i Paris, traditionen för kristna filosofer och tänkare, som berodde på återupplivandet av parisisk katolicism i början av förra seklet.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.